Kancelaria Notarialna Gosława Pławecka-Kucharska

Notariusz Imielin, Chełm Śląski, Oświęcim, Bojszowy

Lędziny, Tychy, Bieruń, Gosława Pławecka - Kucharska

Notariusz Lędziny

Notariusz Bieruń

Usługi notarialne w Bieruniu

Usługi notarialne w Lędzinach

Bieruń Kancelaria Notarialna, Notariusz - Gosława Pławecka-Kucharska

Lędziny Kancelaria Notarialna, Notariusz - Gosława Pławecka-Kucharska

Notariusz w Bieruniu

Notariusz w Lędzinach

Księgi wieczyste Bieruń

Księgi wieczyste Lędziny

Notariusz Gosława Pławecka-Kucharska

czynności notarialne, taksa notarialna, województwo Śląskie

Bieruń Kancelaria

Lędziny Kancelaria
sporządzanie aktów notarialnych
sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
sporządzanie poświadczeń
doręczanie oświadczeń
sporządzanie protokołów
sporządzanie protestów weksli i czeków
przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
dokonywanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów
Celem dokonania czynności notarialnej niezbędne jest przedłożenie koniecznych dokumentów, przy czym treść i rodzaj czynności notarialnej warunkują jakie dokumenty są wymagane. Poniżej wskazano dokumenty niezbędne do przedłożenia w najczęściej dokonywanych czynnościach notarialnych:

1. zbycie nieruchomości gruntowej
2. zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
3. zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
4. umowy majątkowe małżeńskie
5. testament
6. akt poświadczenia dziedziczenia
7. pełnomocnictwo do zbycia lub nabycia nieruchomości
8. informacje dodatkowe


Powyższe wskazanie dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnej jest przykładowe i w konkretnych sytuacjach może zachodzić konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów, przy czym Pracownicy Kancelarii udzielają w tym zakresie nieodpłatnie wyczerpujących informacji. Rejent

Kancelaria Notarialna, Notariusz - Gosława Pławecka-Kucharska

umowy Bieruń, darowizny sprzedaży

umowy Lędziny

umowy Imielin

umowy Chełm Śląski

umowy Oświęcim

umowy Tychy

umowy Bojszowy

czynności notarialne

Copyright by Gosława Pławecka-Kucharska
Notariusz Kancelaria Gosława Pławecka-Kucharska Mapa strony