Kancelaria Notarialna Gosława Pławecka-Kucharska

Notariusz Imielin, Chełm Śląski, Oświęcim, Bojszowy

Lędziny, Tychy, Bieruń, Gosława Pławecka - Kucharska

Notariusz Lędziny

Notariusz Bieruń

Usługi notarialne w Bieruniu

Usługi notarialne w Lędzinach

Bieruń Kancelaria Notarialna, Notariusz - Gosława Pławecka-Kucharska

Lędziny Kancelaria Notarialna, Notariusz - Gosława Pławecka-Kucharska

Notariusz w Bieruniu

Notariusz w Lędzinach

Księgi wieczyste Bieruń

Księgi wieczyste Lędziny

Notariusz Gosława Pławecka-Kucharska

czynności notarialne, taksa notarialna, województwo Śląskie

Bieruń Kancelaria

Lędziny Kancelaria
sporządzanie aktów notarialnych
sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
sporządzanie poświadczeń
doręczanie oświadczeń
sporządzanie protokołów
sporządzanie protestów weksli i czeków
przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
dokonywanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Zakres świadczonych przez Kancelarię usług reguluje Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, zgodnie z którą notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

1. sporządza akty notarialne,
2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
3. sporządza poświadczenia:

- własnoręczności podpisu,

- zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

- daty okazania dokumentu,

- pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

4. doręcza oświadczenia,

5. spisuje protokoły,

6. sporządza protesty weksli i czeków,

7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i dokumenty,

8. sporządza  wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.


Czynności notarialne dokonane przez notariusza maja charakter dokumentu urzędowego.

W trakcie dokonywania czynności notarialnych notariusz ma obowiązek:

- czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz wszystkich osób dla których czynność może powodować skutki prawne,
- udzielać zainteresowanym stronom wszystkich niezbędnych wyjaśnień, które dotyczą danej czynności notarialnej,

- zachować tajemnicę czynności notarialnych.


Rejent

Kancelaria Notarialna, Notariusz - Gosława Pławecka-Kucharska

umowy Bieruń, darowizny sprzedaży

umowy Lędziny

umowy Imielin

umowy Chełm Śląski

umowy Oświęcim

umowy Tychy

umowy Bojszowy

czynności notarialne

Copyright by Gosława Pławecka-Kucharska
Notariusz Kancelaria Gosława Pławecka-Kucharska Mapa strony